Users who own this game also own:

Final Fantasy III
Final Fantasy III
Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day!
Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day!
Big Brain Academy
Big Brain Academy
Final Fantasy IV
Final Fantasy IV
Brain Buster: Puzzle Pak
Brain Buster: Puzzle Pak

Users who love this game also love:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Final Fantasy V Advance
Final Fantasy V Advance
Tetris
Tetris
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Pokemon Red Version
Pokemon Red Version