Users who own this game also own:

Jinsei Game DS
Jinsei Game DS
Deep Labyrinth
Deep Labyrinth
DS Rakubiki Jiten
DS Rakubiki Jiten
Daigasso! Band Brothers Tsuika Kyoku Cartridge
Daigasso! Band Brothers Tsuika Kyoku Cartridge
Kono Quiz Yarou!!
Kono Quiz Yarou!!

Users who love this game also love:

Seipoi Densetsu
Seipoi Densetsu
DreamWorks Shrek SuperSlam
DreamWorks Shrek SuperSlam
Blue Submarine No. 6: Saigetsu Fumahito- Time and Tide
Blue Submarine No. 6: Saigetsu Fumahito- Time and Tide
Ultimate Spider-Man
Ultimate Spider-Man
Ninja
Ninja