Users who own this game also own:

Final Fantasy IV
Final Fantasy IV
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Kirby's Dream Land
Kirby's Dream Land
Final Fantasy VI Advance
Final Fantasy VI Advance
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

Users who love this game also love:

Kawa no Nushi Tsuri 2
Kawa no Nushi Tsuri 2
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu '96 Kaimakuban
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu '96 Kaimakuban
Zoku Gussun Oyoyo
Zoku Gussun Oyoyo
Batman Begins
Batman Begins
Momotarou Dentetsu DS
Momotarou Dentetsu DS