Users who own this game also own:

LEGO Star Wars: The Complete Saga
LEGO Star Wars: The Complete Saga
Mario Kart DS
Mario Kart DS
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
LEGO Harry Potter: Years 1-4
LEGO Harry Potter: Years 1-4