Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Pokemon Platinum Version
Pokemon Platinum Version
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
Mario Kart DS
Mario Kart DS
Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy 2

Users who love this game also love:

The Elder Scrolls V: Skyrim
The Elder Scrolls V: Skyrim
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance
Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance
Terraria
Terraria
Pokemon X
Pokemon X