Users who own this game also own:

Gakken M Bunko: Monoshiri Edo Meijin
Gakken M Bunko: Monoshiri Edo Meijin
Gotouchi Kentei DS
Gotouchi Kentei DS
Gyakuten Saiban Jiten
Gyakuten Saiban Jiten
Gintama: Gintoki vs. Dokata
Gintama: Gintoki vs. Dokata
Gamics Series Vol. 1: Yokoyama Mitsuteru - San Goku Shi - Vol. 2 - Ryofu no Matsuro
Gamics Series Vol. 1: Yokoyama Mitsuteru - San Goku Shi - Vol. 2 - Ryofu no Matsuro