Users who own this game also own:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Deep Sea Creatures
Deep Sea Creatures
Chubbins
Chubbins
Paper Mario
Paper Mario
100 eggs: Drag'N'Dodge
100 eggs: Drag'N'Dodge

Users who love this game also love:

MiniMoni: Onegaio Hoshisama!
MiniMoni: Onegaio Hoshisama!
One Piece: Unlimited World Red
One Piece: Unlimited World Red
ZEN Pinball 2
ZEN Pinball 2
BattleTanx: Global Assault
BattleTanx: Global Assault
Robopon 64: Robot Ponkottsu 64
Robopon 64: Robot Ponkottsu 64