Users who own this game also own:

Freshly-Picked: Tingle's Rosy Rupeeland
Freshly-Picked: Tingle's Rosy Rupeeland
Big Brain Academy
Big Brain Academy
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time
WarioWare: Touched!
WarioWare: Touched!
Guitar Hero: On Tour
Guitar Hero: On Tour

Users who love this game also love:

Dragon Warrior I & II
Dragon Warrior I & II
Mega Man Zero
Mega Man Zero
Dragon Warrior IV
Dragon Warrior IV
Pokemon Stadium (Japan)
Pokemon Stadium (Japan)
Toro to Kyuujitsu
Toro to Kyuujitsu