Users who own this game also own:

Tennis no Oji-Sama: Doubles no Oji-Sama - Girls, Be Gracious!
Tennis no Oji-Sama: Doubles no Oji-Sama - Girls, Be Gracious!
Tennis no Oji-Sama: Motto Gakuensai no Ouji-Sama - More Sweet Edition
Tennis no Oji-Sama: Motto Gakuensai no Ouji-Sama - More Sweet Edition
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Tennis no Oji-Sama: Driving Smash! Side Genius
Tennis no Oji-Sama: Driving Smash! Side Genius
Tennis no Oji-Sama Gyutto! Dokidoki Survival Umi to Yama no Love Passion
Tennis no Oji-Sama Gyutto! Dokidoki Survival Umi to Yama no Love Passion

Users who love this game also love:

Pokemon Red Version
Pokemon Red Version
Pokemon Crystal Version
Pokemon Crystal Version
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Pokemon Black Version
Pokemon Black Version
Pokemon Gold Version
Pokemon Gold Version