Users who own this game also own:

Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Pokemon Pearl Version
Pokemon Pearl Version
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
Mario Kart DS
Mario Kart DS
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time

Users who love this game also love:

Mary King's Riding Star
Mary King's Riding Star
Art Academy: Second Semester
Art Academy: Second Semester
007: NightFire
007: NightFire
Asonde Igo ga Tsuyoku naru!! Ginsei Igo DS
Asonde Igo ga Tsuyoku naru!! Ginsei Igo DS
Battle of Britain
Battle of Britain