Users who own this game also own:

Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time
Super Mario 64 DS
Super Mario 64 DS
Paper Mario: Sticker Star
Paper Mario: Sticker Star
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story

Users who love this game also love:

Dragon Quest X: All In One Package
Dragon Quest X: All In One Package
Madagascar 3: The Video Game
Madagascar 3: The Video Game
Shikakui Atama wo Maruku Suru: DS Kanji no Shou
Shikakui Atama wo Maruku Suru: DS Kanji no Shou
Manic Monkey Mayhem
Manic Monkey Mayhem
Kageyama Hideo no Hanpuku Ondoku DS Eigo
Kageyama Hideo no Hanpuku Ondoku DS Eigo