Users who own this game also own:

Samurai Shodown V Special
Samurai Shodown V Special
Kingdom Hearts 358/2 Days
Kingdom Hearts 358/2 Days
Picross 3D
Picross 3D
Samurai Shodown V Special
Samurai Shodown V Special
Blue Dragon Plus
Blue Dragon Plus

Users who love this game also love:

Star Fox 64
Star Fox 64
Asonde Igo ga Tsuyoku naru!! Ginsei Igo DS
Asonde Igo ga Tsuyoku naru!! Ginsei Igo DS
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
100 Classic Books
100 Classic Books
Pokemon Red Version
Pokemon Red Version