Users who own this game also own:

Mushihimesama Futari Ver 1.5
Mushihimesama Futari Ver 1.5
Picross DS
Picross DS
My Japanese Coach
My Japanese Coach
Seaman
Seaman
!Shin Chan: Flipa en colores!
!Shin Chan: Flipa en colores!

Users who love this game also love:

Asonde Igo ga Tsuyoku naru!! Ginsei Igo DS
Asonde Igo ga Tsuyoku naru!! Ginsei Igo DS
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
100 Classic Books
100 Classic Books
Pokemon Red Version
Pokemon Red Version
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl