Users who own this game also own:

Bratz Ponyz
Bratz Ponyz
Animal Crossing: Wild World
Animal Crossing: Wild World
Cooking Mama
Cooking Mama
Cooking Mama 2: Dinner With Friends
Cooking Mama 2: Dinner With Friends
Bratz: Forever Diamondz
Bratz: Forever Diamondz

Users who love this game also love:

Petz: Bunnyz
Petz: Bunnyz