Users who own this game also own:

Bratz Ponyz
Bratz Ponyz
Bangai-O Spirits
Bangai-O Spirits
Animal Crossing: Wild World
Animal Crossing: Wild World
Build-A-Bear Workshop
Build-A-Bear Workshop
Bratz: Forever Diamondz
Bratz: Forever Diamondz

Users who love this game also love:

Petz: Bunnyz
Petz: Bunnyz