Users who own this game also own:

Animal Crossing: City Folk
Animal Crossing: City Folk
Kuroko Style
Kuroko Style
Hatoful Boyfriend: Holiday Star
Hatoful Boyfriend: Holiday Star
3450 Algo
3450 Algo
Seipoi Densetsu
Seipoi Densetsu

Users who love this game also love:

Hyaku no Sekai no Monogatari: The Tales on a Watery Wilderness
Hyaku no Sekai no Monogatari: The Tales on a Watery Wilderness
Final Fantasy III
Final Fantasy III
Hamster Monogatari GB + Magi Ham Mahou no Shoujo
Hamster Monogatari GB + Magi Ham Mahou no Shoujo
Golden Sun
Golden Sun
Biz Nouryoku DS Series: Wagokoro no Moto
Biz Nouryoku DS Series: Wagokoro no Moto