Users who own this game also own:

Cooking Mama
Cooking Mama
Animal Crossing: Wild World
Animal Crossing: Wild World
Wii Sports
Wii Sports
Final Fantasy III
Final Fantasy III
Wii Play
Wii Play

Users who love this game also love:

Goraku Ou Tango!
Goraku Ou Tango!
Doraemon Memories: Nobi Dai no Omoi Izaru Daibouken
Doraemon Memories: Nobi Dai no Omoi Izaru Daibouken
Hyperchase
Hyperchase
Hello Kitty no Sweet Adventure: Daniel Kun ni Aitai
Hello Kitty no Sweet Adventure: Daniel Kun ni Aitai
Shutoku Battle '97
Shutoku Battle '97