Users who own this game also own:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Call of Duty 4: Modern Warfare
Call of Duty 4: Modern Warfare
Drawn to Life
Drawn to Life
Carnival Games
Carnival Games
Dinosaur King
Dinosaur King

Users who love this game also love:

Nikoli no Sudoku 3D Dai-ni-Shuu: 8-tsu no Puzzle de 1000-Mon
Nikoli no Sudoku 3D Dai-ni-Shuu: 8-tsu no Puzzle de 1000-Mon
Picross e2
Picross e2
Monster Hunter Frontier G5
Monster Hunter Frontier G5
Kamen Rider: Battride War II
Kamen Rider: Battride War II
Iron Commando: Kotetsu no Senshi
Iron Commando: Kotetsu no Senshi