Users who own this game also own:

GoldenEye 007
GoldenEye 007
Donkey Kong
Donkey Kong
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Heiwa Pachinko World 3
Heiwa Pachinko World 3
Kaseki Sousei Reborn
Kaseki Sousei Reborn

Users who love this game also love:

Cosmic Epsilon
Cosmic Epsilon
Me de Unou wo Kitaeru: Sokudoku Jutsu Portable
Me de Unou wo Kitaeru: Sokudoku Jutsu Portable
1500DS Spirits: Mahjong V
1500DS Spirits: Mahjong V
Hitsuji no Shaun 3D: Dai-3-Maki
Hitsuji no Shaun 3D: Dai-3-Maki
Kobitodzukan: Kobito no Fushigi - Jikken Set
Kobitodzukan: Kobito no Fushigi - Jikken Set