Users who own this game also own:

Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day!
Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day!
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Big Brain Academy
Big Brain Academy
Brain Age 2: More Training in Minutes a Day
Brain Age 2: More Training in Minutes a Day
Mario Party DS
Mario Party DS

Users who love this game also love:

Pokemon Stadium
Pokemon Stadium
World Soccer Winning Eleven 7
World Soccer Winning Eleven 7
Asonde Igo ga Tsuyoku naru!! Ginsei Igo DS
Asonde Igo ga Tsuyoku naru!! Ginsei Igo DS
My Chinese Coach
My Chinese Coach
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition