Users who own this game also own:

Super Mario Land 3: Wario Land
Super Mario Land 3: Wario Land
Mario Bros.
Mario Bros.
Breath of Fire II
Breath of Fire II
Street Fighter II
Street Fighter II
Final Lap Twin
Final Lap Twin

Users who love this game also love:

Momotarou Dentetsu: 20-Shuunen
Momotarou Dentetsu: 20-Shuunen
Eibun Tadoku DS: Sekai no Bungaku Senshuu
Eibun Tadoku DS: Sekai no Bungaku Senshuu
700-Banjin no Atama o Yokusuru: Chou Keisan DS - 13000-Mon + Image Keisan
700-Banjin no Atama o Yokusuru: Chou Keisan DS - 13000-Mon + Image Keisan
Kagirinaki Tatakai
Kagirinaki Tatakai
Dynasty Warriors VS
Dynasty Warriors VS