Users who own this game also own:

Disney Bolt
Disney Bolt
Chrono Trigger
Chrono Trigger
ActRaiser
ActRaiser
Cooking Mama
Cooking Mama
Disney Friends
Disney Friends

Users who love this game also love:

Pokemon X
Pokemon X
Mario Kart 64
Mario Kart 64
Duke Nukem: Zero Hour
Duke Nukem: Zero Hour
Pokemon Stadium 2
Pokemon Stadium 2
Hello Kitty: Roller Rescue
Hello Kitty: Roller Rescue