Users Playing this game are also playing:

Shin Megami Tensei: Strange Journey
Shin Megami Tensei: Strange Journey
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2
Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2
Shin Megami Tensei: Persona 4
Shin Megami Tensei: Persona 4
Shin Megami Tensei: Persona
Shin Megami Tensei: Persona

Users who own this game also own:

Shin Megami Tensei IV
Shin Megami Tensei IV
Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening
The World Ends with You
The World Ends with You
Final Fantasy III
Final Fantasy III
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable

Users who love this game also love:

Phoenix Wright: Ace Attorney
Phoenix Wright: Ace Attorney
Pokemon X
Pokemon X
Phoenix Wright: Ace Attorney Trials and Tribulations
Phoenix Wright: Ace Attorney Trials and Tribulations
Pokemon Platinum Version
Pokemon Platinum Version
Pokemon Black Version
Pokemon Black Version