Users Playing this game are also playing:

Shin Megami Tensei: Strange Journey
Shin Megami Tensei: Strange Journey
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2
Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2
The World Ends with You
The World Ends with You
Shin Megami Tensei: Persona 4
Shin Megami Tensei: Persona 4

Users who own this game also own:

Shin Megami Tensei IV
Shin Megami Tensei IV
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Persona Q: Shadow of the Labyrinth
Persona Q: Shadow of the Labyrinth
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies
Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies

Users who love this game also love:

Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Pokemon Platinum Version
Pokemon Platinum Version
Phoenix Wright: Ace Attorney
Phoenix Wright: Ace Attorney
Shin Megami Tensei: Devil Survivor Overclocked
Shin Megami Tensei: Devil Survivor Overclocked
Pokemon X
Pokemon X