Users who own this game also own:

The Sims 3
The Sims 3

Users who love this game also love:

Beetle Adventure Racing
Beetle Adventure Racing
Calvin Tucker's Redneck: Farm Animals Racing Tournament
Calvin Tucker's Redneck: Farm Animals Racing Tournament
F-1 World Grand Prix
F-1 World Grand Prix
F-Zero X
F-Zero X
Mario Kart 7
Mario Kart 7