Game Box Shots

700-Banjin no Atama o Yokusuru: Chou Keisan DS - 13000-Mon + Image Keisan (JP)
JP 03/12/09

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.