Users who own this game also own:

Animal Crossing: Wild World
Animal Crossing: Wild World
Animal Planet: Vet Life
Animal Planet: Vet Life
Advance Wars: Dual Strike
Advance Wars: Dual Strike
Break 'Em All
Break 'Em All
A Witch's Tale
A Witch's Tale

Users who love this game also love:

Mario Kart 8
Mario Kart 8
Hearthstone: Heroes of Warcraft
Hearthstone: Heroes of Warcraft
Angry Birds Star Wars
Angry Birds Star Wars
Wipeout: Create & Crash
Wipeout: Create & Crash
Puchinoberu: Shuukaku no 12-gatsu
Puchinoberu: Shuukaku no 12-gatsu