Users Playing this game are also playing:

DreamWorks Kung Fu Panda
DreamWorks Kung Fu Panda

Users who own this game also own:

Mario Kart DS
Mario Kart DS
Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Super Mario 64 DS
Super Mario 64 DS

Users who love this game also love:

Kurogane Hiroshi no Yosou Daisuki! Kachiuma Densetsu
Kurogane Hiroshi no Yosou Daisuki! Kachiuma Densetsu
The Sims Bustin' Out
The Sims Bustin' Out
Yamamura Misa Suspense: Kyouto Zaiteku Satsujin Jiken
Yamamura Misa Suspense: Kyouto Zaiteku Satsujin Jiken
Donkey Konga
Donkey Konga
Peter Pan: The Motion Picture Event
Peter Pan: The Motion Picture Event