Users who own this game also own:

Petz Rescue: Ocean Patrol
Petz Rescue: Ocean Patrol
Pilotwings Resort
Pilotwings Resort
Wii Sports
Wii Sports
Battle of Giants: Dinosaurs
Battle of Giants: Dinosaurs
Petz: Nursery 2
Petz: Nursery 2

Users who love this game also love:

Survival Kids
Survival Kids
Metal Storm
Metal Storm
Nekketsu Kakutou Densetsu
Nekketsu Kakutou Densetsu
Hammerin' Harry
Hammerin' Harry
Tail 'Gator
Tail 'Gator