Users who own this game also own:

Super Mario Kart
Super Mario Kart
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Chase H.Q. II: Special Criminal Investigation
Chase H.Q. II: Special Criminal Investigation
PDC World Championship Darts: Pro Tour
PDC World Championship Darts: Pro Tour
Angry Birds
Angry Birds

Users who love this game also love:

ESPN Final Round Golf 2002
ESPN Final Round Golf 2002
Beamrider
Beamrider
Greco Kara no Chousenjou! Kanji no Yakata to Obake-Tachi: Shougaku 3 Nensei
Greco Kara no Chousenjou! Kanji no Yakata to Obake-Tachi: Shougaku 3 Nensei
IHRA Drag Racing: Sportsman Edition
IHRA Drag Racing: Sportsman Edition
Jake Power: Fireman
Jake Power: Fireman