Users who own this game also own:

Arcade Bowling
Arcade Bowling
AFL Mascot Manor
AFL Mascot Manor
Alex Rider: Stormbreaker
Alex Rider: Stormbreaker
Baby Pals
Baby Pals
Dragon Booster
Dragon Booster

Users who love this game also love:

Mario Golf
Mario Golf
Namco Museum 64
Namco Museum 64
Nightmare Creatures
Nightmare Creatures
Greco Kara no Chousenjou! Kanji no Yakata to Obake-Tachi: Shougaku 1 Nensei
Greco Kara no Chousenjou! Kanji no Yakata to Obake-Tachi: Shougaku 1 Nensei
Quake II
Quake II