Game Box Shot

5-Kyuu kara 1-Kyuu Kanzen Taiou: Saishin Kako Mondai - 2-Ji Shiken Taisaku - Eiken Kanzenban (JP, 11/05/09)

5-Kyuu kara 1-Kyuu Kanzen Taiou: Saishin Kako Mondai - 2-Ji Shiken Taisaku - Eiken Kanzenban Box Front

Contributions

Box shots for this game contributed by Oversuperfluous.

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.