Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time
Magical Starsign
Magical Starsign
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Metroid: Zero Mission
Metroid: Zero Mission