Users who own this game also own:

Pendragon Rising
Pendragon Rising
Mystic Forest
Mystic Forest
Runes of Brennos
Runes of Brennos
Eibun Tadoku DS: Sekai no Bungaku Senshuu
Eibun Tadoku DS: Sekai no Bungaku Senshuu
Net High
Net High

Users who love this game also love:

Suika
Suika
Everyday Soccer
Everyday Soccer
Puyo Puyo~n
Puyo Puyo~n
Space Hulk
Space Hulk
Momotarou Dentetsu 12
Momotarou Dentetsu 12