Users who own this game also own:

G.G Series: Dark Spirits
G.G Series: Dark Spirits
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Kid Icarus: Uprising
Kid Icarus: Uprising

Users who love this game also love:

Grand Trucker Aniki: Shigoto to Kenka to Koimoyou
Grand Trucker Aniki: Shigoto to Kenka to Koimoyou
Hana to Ikimono Rittai Zukan
Hana to Ikimono Rittai Zukan
Mega Man 4
Mega Man 4
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Daikaijuu Battle: Ultra Coliseum DX - Ultra Senshi Daishuuketsu
Daikaijuu Battle: Ultra Coliseum DX - Ultra Senshi Daishuuketsu