Users who own this game also own:

Mario Bros.
Mario Bros.
Amazing Adventures: The Forgotten Ruins
Amazing Adventures: The Forgotten Ruins
Arcade Bowling
Arcade Bowling
Duke Nukem: Zero Hour
Duke Nukem: Zero Hour
Chrono Trigger
Chrono Trigger

Users who love this game also love:

Donkey Kong 64
Donkey Kong 64
Tetrisphere
Tetrisphere
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Mega Man 3
Mega Man 3
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie