Users who own this game also own:

Final Fantasy X
Final Fantasy X
Atelier Iris 3: Grand Phantasm
Atelier Iris 3: Grand Phantasm
Drakengard 2
Drakengard 2
Mana Khemia: Student Alliance
Mana Khemia: Student Alliance
Atelier Iris 2: The Azoth of Destiny
Atelier Iris 2: The Azoth of Destiny