Users who own this game also own:

Kirby: Triple Deluxe
Kirby: Triple Deluxe
The Legend of Zelda Collector's Edition
The Legend of Zelda Collector's Edition
Ace of Seafood
Ace of Seafood
Ai... Sengoku Spirits EX: Shukunden
Ai... Sengoku Spirits EX: Shukunden
Biz Nouryoku Series: Miryoku Kaikaku
Biz Nouryoku Series: Miryoku Kaikaku

Users who love this game also love:

Mega Man 4
Mega Man 4
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Lost Heroes
Lost Heroes
Doraemon: Nobita to Kiseki no Shima
Doraemon: Nobita to Kiseki no Shima
Gon: BakuBakuBakuBaku Adventure
Gon: BakuBakuBakuBaku Adventure