Game Box Shots

Transformers: War for Cybertron - Autobots (US)
US 06/22/10
Transformers: War for Cybertron - Autobots (AU)
AU 06/23/10
Transformers: War for Cybertron - Autobots (EU)
EU 06/25/10

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.