Users who own this game also own:

Kirby 64: The Crystal Shards
Kirby 64: The Crystal Shards
My Farm
My Farm
Grill-Off with Ultra Hand!
Grill-Off with Ultra Hand!
AiRace: Tunnel
AiRace: Tunnel
Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening

Users who love this game also love:

Hana Yori Dango: Koi Seyo Otome
Hana Yori Dango: Koi Seyo Otome
Pick Axe Pete!
Pick Axe Pete!
Disney's The Jungle Book
Disney's The Jungle Book
Racing Fever
Racing Fever
RTL Biathlon 2009
RTL Biathlon 2009