Users who own this game also own:

Pokemon Black Version
Pokemon Black Version
Spyro 2: Ripto's Rage!
Spyro 2: Ripto's Rage!
Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan
Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan
Ys Seven
Ys Seven
Spyro the Dragon
Spyro the Dragon