Users who own this game also own:

Mario Kart 7
Mario Kart 7
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
The Legend of Zelda: Spirit Tracks
The Legend of Zelda: Spirit Tracks
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy 2

Users who love this game also love:

Wario Land 3
Wario Land 3
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time
Paper Airplane Chase
Paper Airplane Chase
Dr. Mario Online RX
Dr. Mario Online RX