Users who own this game also own:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Mario Kart 7
Mario Kart 7
Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Final Fantasy IV
Final Fantasy IV
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story

Users who love this game also love:

Jewel Quest IV: Heritage
Jewel Quest IV: Heritage
Mario Sports Mix
Mario Sports Mix
Mario Hoops: 3 on 3
Mario Hoops: 3 on 3
Doom 64
Doom 64
Luigi's Mansion: Dark Moon
Luigi's Mansion: Dark Moon