Credits

Art DirectorKen Sugimori
ComposerMorikazu Aoki
ComposerGo Ichinose
ComposerShota Kageyama
ComposerHitomi Sato
DirectorJunichi Masuda
Executive ProducerSatoshi Tajiri