Users who own this game also own:

Mario Kart 7
Mario Kart 7
Mario Kart DS
Mario Kart DS
Super Mario 3D Land
Super Mario 3D Land
Phineas and Ferb
Phineas and Ferb
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.

Users who love this game also love:

Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
LEGO Star Wars: The Complete Saga
LEGO Star Wars: The Complete Saga
Phineas and Ferb: Across the 2nd Dimension
Phineas and Ferb: Across the 2nd Dimension
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie