Users who own this game also own:

New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
Carnival Games: Mini-Golf
Carnival Games: Mini-Golf
The Legend of Zelda: Skyward Sword
The Legend of Zelda: Skyward Sword
Golden Sun
Golden Sun
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

Users who love this game also love:

Moshi Monsters: Moshlings Theme Park
Moshi Monsters: Moshlings Theme Park
aerofly FS
aerofly FS
American Girl: Julie Saves the Eagles
American Girl: Julie Saves the Eagles
Mitsukete! Ojipokkuru+
Mitsukete! Ojipokkuru+
Xenon Ranger
Xenon Ranger