Users who own this game also own:

Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts II
Kingdom Hearts II
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine

Users who love this game also love:

Pokemon Stadium
Pokemon Stadium
Dragon Ball Z: Legendary Super Warriors
Dragon Ball Z: Legendary Super Warriors
Super Mario 64
Super Mario 64
Rudolph the Red-Nosed Reindeer
Rudolph the Red-Nosed Reindeer
Super Mario 64 DS
Super Mario 64 DS