Users who love this game also love:

Chibi-Robo! Photo Finder
Chibi-Robo! Photo Finder
Angry Birds Star Wars
Angry Birds Star Wars
Medarot Dual: Kabuto Ver.
Medarot Dual: Kabuto Ver.
Dragon Quest Monsters 2: Iru to Ruka no Fushigi na Fushigi na Kagi
Dragon Quest Monsters 2: Iru to Ruka no Fushigi na Fushigi na Kagi
Greco Kara no Chousenjou! Keisan no Shiro to Obake-Tachi: Warizan
Greco Kara no Chousenjou! Keisan no Shiro to Obake-Tachi: Warizan