Users who own this game also own:

F-Zero X
F-Zero X
3450 Algo
3450 Algo
Donkey Kong Country: Tropical Freeze
Donkey Kong Country: Tropical Freeze
Puchinoberu: Zouyo no Nigatsu
Puchinoberu: Zouyo no Nigatsu
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition

Users who love this game also love:

Final Fantasy V
Final Fantasy V
Bonk's Adventure
Bonk's Adventure
Eibun Tadoku DS: Sekai no Bungaku Senshuu
Eibun Tadoku DS: Sekai no Bungaku Senshuu
700-Banjin no Atama o Yokusuru: Chou Keisan DS - 13000-Mon + Image Keisan
700-Banjin no Atama o Yokusuru: Chou Keisan DS - 13000-Mon + Image Keisan
The Last Story
The Last Story