Users who own this game also own:

Castlevania: Dawn of Sorrow
Castlevania: Dawn of Sorrow
Dragon's Lair
Dragon's Lair
SoulCalibur II
SoulCalibur II
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Metroid Prime
Metroid Prime

Users who love this game also love:

Power Stone 2
Power Stone 2
Gunstar Heroes
Gunstar Heroes
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Castle Crashers
Castle Crashers
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie