Users who own this game also own:

Time Traveler
Time Traveler
Sim Theme Park
Sim Theme Park
Roberta Williams' Phantasmagoria
Roberta Williams' Phantasmagoria
Martian Gothic: Unification
Martian Gothic: Unification
Grand Theft Auto III
Grand Theft Auto III