Users who own this game also own:

Pokemon HeartGold Version
Pokemon HeartGold Version
Pokemon XD: Gale of Darkness
Pokemon XD: Gale of Darkness
Pokemon SoulSilver Version
Pokemon SoulSilver Version
Pokemon White Version
Pokemon White Version
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros 3.-e Series 2
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros 3.-e Series 2