Users who own this game also own:

Pokemon-e: Skyridge
Pokemon-e: Skyridge
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
Pokemon Pearl Version
Pokemon Pearl Version
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros 3.-e Series 1
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros 3.-e Series 1
Kirby: Canvas Curse
Kirby: Canvas Curse