Users who own this game also own:

Pokemon Battle e-Card: Freezing Ray
Pokemon Battle e-Card: Freezing Ray
Pokemon Battle e-Card: Hidden Ruins
Pokemon Battle e-Card: Hidden Ruins
Pokemon Emerald Version
Pokemon Emerald Version
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Pokemon FireRed Version
Pokemon FireRed Version

Users who love this game also love:

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Namco Museum 50th Anniversary
Namco Museum 50th Anniversary
Metroid Prime
Metroid Prime
Final Fantasy Tactics Advance
Final Fantasy Tactics Advance
The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: The Minish Cap