Game Box Shots

Nazo no Murasame-Jou (JP)
JP 04/14/86
Nazo no Murasame-Jou (JP)
JP 08/19/08
Nazo no Murasame-Jou (JP)
JP 07/03/13
The Mysterious Murasame Castle (EU)
EU 05/29/14
The Mysterious Murasame Castle (AU)
AU 05/29/14
Nazo no Murasame-Jou (JP)
JP 07/30/14
The Mysterious Murasame Castle (US)
US 08/07/14

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.